Σώματα Γεννητριών

Σώματα Γεννητριών
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Ηλεκτρογεννήτρια 11,5KVA 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ χωρις πίνακα με άξονα+ΔΩΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 2-3 Μέρες
Ηλεκτρογεννήτρια 11,5KVA 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ χωρις πίνακα με κώνο+ΔΩΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 2-3 Μέρες
Ηλεκτρογεννήτρια 12,5KVA 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ χωρις πίνακα με άξονα+ΔΩΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 2-3 Μέρες
Ηλεκτρογεννήτρια 12,5KVA 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ χωρις πίνακα με κώνο+ΔΩΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 2-3 Μέρες
Ηλεκτρογεννήτρια 8KVA 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ χωρις πίνακα με άξονα+ΔΩΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 2-3 Μέρες
Ηλεκτρογεννήτρια 8KVA 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ χωρις πίνακα με κώνο+ΔΩΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 2-3 Μέρες
Ηλεκτρογεννήτρια 9KVA 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ χωρις πίνακα με άξονα+ΔΩΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 2-3 Μέρες
Ηλεκτρογεννήτρια 9KVA 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ χωρις πίνακα με κώνο+ΔΩΡΟ ΓΑΝΤΙΑ Η ΓΥΑΛΙΑ 2-3 Μέρες